Znak
CENÍK SLUŽEB
Zahraničí:
20,00 czk za 1km - všechny km - vozidlo s řidičem - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 100,00 czk
22,00 czk za 1km - všechny km - vozidlo s řidičem a sestrou (záchranářem) - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 200,00 czk
25,00 czk za 1km - všechny km - vozidlo s řidičem, lékařem a sestrou (záchranářem) - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 300,00 czk
Česko:
1 km - 100 km = 20 czk
101 km - 200 km = 18 czk
201 km - 300 km = 16 czk
301 km - 500 km = 14 czk
500 km a výše = 12 czk
Akce (sportovní, společenské, atd...)
1 km = 20 czk
Prostoje při akcích:
300,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem
700,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem a sestrou (záchranářem) - 300,00 czk + 400,00 czk
800,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem a lékařem - 300,00 czk + 500,00 czk
1000,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem, sestrou (záchranářem) a lékařem - 300,00 czk + 300,00 czk + 400,00 czk


Platí se obě cesty. Za manipulaci (přistavení, odstavení) vždy 20,00 czk, pakliže se nejedná o čekání na vyšetření a prostoje - potom podle času - 200,00 czk/h

Sanita = 300,00 czk/h
Zdravotní sestra = 400,00 czk/h
Lékař = 500,00 czk/h zahraničí = 500,00 czk/h