Česká republika (samoplátci):
0 – 200 km 25 CZK/km
nad 200 km 21 CZK/km
příplatek za doprovod 10 CZK/km
příplatek za závozníka (2 řidič) 10 CZK/km
naložení/vyložení 20 CZK
Platí se za obě cesty.

Zahraničí:
řidič 25 CZK/km
řidič + sestra 30 CZK/km
řidič + sestra + lékař 40 CZK/km
řidič – čekací doba (vyvolaná objektivní příčinou) 200 CZK/h
řidič + sestra – čekací doba (vyvolaná objektivní příčinou) 500 CZK/h
řidič + sestra + lékař – čekací doba (vyvolaná objektivní příčinou) 700 CZK/h

Akce (sportovní,společenské)
  25 CZK/km
řidič 30O CZK/h
řidič + sestra 8OO CZK/h
řidič + sestra + lékař 1500 CZK/h
naložení / vyložení 20 CZK
Prostoje při akcích: 200 CZK/h za započatou hodinu
Platí se obě cesty.

Přejít nahoru